Home

Zonder wrijving
geen glans

Daar waar
het telt

Klein en
op maat

Bij Inspire begeleiden we jongeren van 16 tot 24 jaar met (gedrags-)problematiek op verschillende leefgebieden. Ergens zijn onze jongeren vastgelopen. Nu zoeken zij een manier die bij hen past om andere keuzes te maken en hun zelfredzaamheid te versterken. We zijn daar waar het telt, coachen en ondersteunen de jongeren in hun eigen leefwereld en vergroten daarmee de zelfstandigheid.

over ons

daar waar het telt

Inspire biedt ambulante begeleiding en begeleid wonen voor jongeren. Bij ons wonen jongeren met één of twee personen samen, kleinschalig, rustig en in de wijk.

De medewerkers van Inspire zijn daar waar het telt. Dat kan zijn op school of werk, bij belangrijke vrienden, de sportclub, belangrijke plekken in de buurt of ergens anders in de leefwereld van de jongere.

Zo werken we nauw samen met alle belangrijke partners en personen rondom een jongere. Bij Inspire werken we vanuit een positieve benadering: waar zitten de talenten en hoe kunnen we die inzetten voor de groei van de jongere? 

‘Ook al waren we het niet altijd eens, je was er echt voor me en hebt me echt geholpen.’

Noual, 18 jaar

‘Met jou kon ik praten over hoe mijn leven echt in elkaar zit. Ik ben erg blij dat ik eindelijk een nieuwe start kon maken.’

Rivano, 18 jaar

‘Er wordt vaak over jou gepraat, maar niet met jou. Bij Inspire werd ik echt betrokken en daarmee veranderde alles voor mij.’

Bjorn, 17 jaar

persoonlijk gemotiveerd

Wadii en Mike begonnen Inspire in 2020 omdat ze een gemeenschappelijke droom hadden. Beiden hebben ruim 15 jaar in het forensische werkveld gewerkt en hiermee veel expertise opgedaan rondom het werken met jongeren. Samen wilden ze de krachten bundelen van alle werkzame factoren die ze hebben gezien of waar ze aan hebben meegewerkt om zo een plek te creëren waarbinnen alles mogelijk is.

Jongeren een plek geven om te groeien, te leren, te lachen en samen te zijn. Om zo een bijdrage te leveren aan de zorg voor deze jongeren en ze een stukje verder te helpen in hun leven.

Inspire staat voor deskundigheid, groei, ontwikkeling, flexibiliteit en samen leren.

‘We werken vanuit de functionele gedrag analyse. Dat is het vertrekt punt om de gedragsverandering te begeleiden’

Mike, oprichter Inspire

‘Werken vanuit de presentie benadering is met oprechte nieuwsgierigheid contact maken, aansluiten en toevoegen, en dat werkt.’

Mouad, begeleider Inspire

‘Echt aansluiten bij waar iemand zich bevindt, letterlijk en figuurlijk, en daar je gesprekken en je interventies doen.’  

Monica, manager Inspire

werkwijze

Inspire biedt ambulante begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen van 16 tot 24 jaar op alle leefgebieden. 

De begeleiding bestaat uit het structureren en organiseren van de dagelijkse zelfstandigheidtaken en het vergroten van de sociale (zelf)redzaamheid. 

We bieden onze jongeren een gestructureerde en veilige leefomgeving in kleinschalige woonvoorzieningen. Onze zorg richt zich daarnaast op alle leefgebieden rondom het functioneren in de maatschappij of het nu toeleiding naar arbeid en/of school, het onderhouden van een netwerk of het ontwikkelen van praktische vaardigheden is.

na de aanmelding

Als een jongere bij ons wordt aangemeld wordt de casus breed gescreend. 

Dit wil zeggen dat er aan de hand van eerdere rapportage en informatie wordt bekeken wat er in het verleden aan hulpverlening in heeft gezeten. Wat werkte er en wat niet, wat moet er blijven en wat kunnen we toevoegen.

Met deze informatie wordt er een kennismakingsgesprek gepland. 

Als we spreken van een match dan gaan we door naar de plaatsing of de start van de samenwerking. Dan wordt met de jongere, het gezin en de aanmelder de eerste stappen in het plan van aanpak bepaald.

aanbod

De medewerkers van Inspire staan klaar om de jongere verder te helpen. Dat doen we door 1-op-1 coaching, in het huis, buiten het huis en daar waar het telt voor de jongere. We geven ondersteuning en advies dat zoden aan de dijk zet, overleggen met de betrokkenen in de omgeving en bieden positieve begeleiding gericht op de vaardigheden van de jongere. Onze aanpak werkt. Zo hielpen we meerdere jongeren duurzaam op weg naar zelfstandigheid.

ambulant

Inspire biedt ambulante begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen van 16 tot 24 jaar op alle leefgebieden. De begeleiding bestaat uit het onderzoeken van de krachten en talenten in de leefwereld. Welke kunnen we versterken en waar moeten we wat tegenover zetten? 

We werken met de belangrijke personen en partners in het systeem rondom onze jongere. We ondersteunen en coachen richting dagbesteding, vrijetijdsbesteding, het aangaan en behouden van duurzame relaties. We versterken vaardigheden die nodig zijn om zelfstandigheid te vergroten (financiën, afspraken plannen, hulp vragen). We werken samen met behandelaren en andere betrokken om de binnenwereld en de buitenwereld te verbinden.


wonen

Inspire biedt begeleid wonen voor jongeren in een gestructureerde en veilige leefomgeving in kleinschalige woonvoorzieningen. Onze zorg richt zich daarnaast op alle leefgebieden rondom het functioneren in de maatschappij of het nu toeleiding naar arbeid en/of school, het onderhouden van een netwerk of het ontwikkelen van praktische vaardigheden.


in 3 steden

Alkmaar, Almere en Amsterdam.
Inspire biedt ambulante begeleiding en begeleid wonen aan in drie gemeenten in Noord-Holland.


maatwerk

Elke vraag is weer anders. Dus denken we graag mee hoe we onze begeleiding het meest efficiënt in kunnen zetten. Onze professionele medewerkers hebben de afgelopen 15 jaar veel ervaring opgedaan in de gespecialiseerde jeugdhulp.  Inspire werkt met een breed expertisenetwerk in de regio’s waar we actief zijn. We hebben dan ook een goed beeld van de vraag vanuit gezinnen, gecertificeerde instellingen en jeugdzorginstellingen.

‘Werken in een klein en flexibel team is echt een verademing’


Esmé, begeleider

werken bij inspire

Bij Inspire werken betekent samen leren en ontwikkelen. 

Werken in een divers klein team waarbij humor, de drive om het anders te doen, samen te staan voor deze jongeren en daar te mogen zijn waar het voor hen telt, de kernwaarden zijn.

Interesse? We staan altijd open voor een kennismaking.

contact

Wil je meer weten over hoe wij de begeleiding van jongvolwassenen aanpakken? 
Of wil je iemand aanmelden voor een traject? Wij staan je graag te woord.
Bel, mail of vul direct het aanmeldformulier in.

06 5707 0067       info@inspireamsterdam.nl