Ons team heeft de afgelopen 15 jaar veel ervaring opgedaan in de gespecialiseerde jeugdhulp. We hebben dan ook een goed beeld van de vraag vanuit gezinnen, gecertificeerde instellingen en jeugdzorginstellingen. Wij hebben in deze periode met name in het forensische werkveld jongeren ondersteund en begeleid, waarin zelfredzaamheid, bestaanszekerheid en participatie centraal staan. Daarnaast hebben wij een groot professioneel netwerk opgebouwd binnen de jeugdzorg