Inspire biedt ambulante begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen van 16 tot 27 jaar op alle leefgebieden. De begeleiding bestaat uit het structureren en organiseren van de dagelijkse taken en het vergroten van de sociale (zelf)redzaamheid.

We bieden onze cliënten een gestructureerde en veilige leefomgeving in kleinschalige woonvoorzieningen. Onze zorg richt zich daarnaast op alle leefgebieden rondom het functioneren in de maatschappij of het nu toeleiding naar arbeid en/of school, het onderhouden van een netwerk of het ontwikkelen van praktische vaardigheden is. De begeleiding heeft als doel om de zelfredzaamheid en daarmee de kansen in de maatschappij te vergroten.

Inspire biedt 24 uurs crisisopvang voor jongeren vanaf 16 jaar in een acuut bedreigende (gezins) situatie. Een plaatsing is tijdelijk voor de duur van 4 weken.